Virtual Power Plant (VPP)

Ett så kallat Virtual Power Plant, även kallat VPP, består av ett antal styrbara energiresurser som gemensamt har förmågan att öka och minska sin last vilket skapar flexibilitet som har ett värde för energysystemet. 

Vårt VPP består av många olika typer av energiresurser som energiproduktion, batterisystem, fordonsladdar, värmepumpar, kylanläggningar och andra typer av styrbara laster från maskiner, pumpar, ugnar och datacenters.

Ett komplett erbjudande för flexibilitet

I samverkan med några av nordens ledande energibolag erbjuder vi kombinerade elhandelserbjudanden och flexibilitetstjänster. Genom att ansluta sig till vårt VPP skapar vi möjlighet till nya intäkter från energimarknader för flexibilitet och stödtjänster.

 

Vårt VPP består av olika typer av styrbara energiresurser som tillsammans skapar ett värde för energisystemet.

Recap Power