Smart Charging

Storskalig laddning av kommersiella fordon ställer större krav på “smart” styrning för att garantera driften av ett transportsystem. 

Genom vår innovativa lösning kan vi hantera dynamisk lastbalansering, schemaläggning och prioritering baserat på många olika parametrar. Vi har stöd för att optimera laddning kopplat till kapacitetsbegränsningar, elpris eller körschema.

Smart laddning av kommersiella fordon

En styrka i vårt system är att vi möjliggör schemaläggning och prioritering av fordon för att säkerställa att rätt fordon får rätt laddning vid rätt tidpunkt. Vår lösning är oberoende av vilken leverantör av laddare som används och vi kan kombinera olika typer av fabrikat i samma anläggning.

Systemet är utvecklad baserad på krav, önskemål och i samverkan med några av världens ledande transportoperatörer och fordonsleverantörer.

 

Vi möjliggör storskalig elfordonsladdning trots kapacitetsbegränsningar i elnätet!

Recap Power

Nya intäkter

Vår smarta styrning möjliggör nya intäkter från flexibilitet och stödtjänstmarknader.

Genom att skapa ett predikterat beteende kan vi anpassa laddningen efter både fordonsflottans behov av laddning och elnätets behov, vilket möjliggör att vi kan erbjuda flexibilitet från laddsystem och stötta elnätet.