Vi skapar flexibilitet och frigör kapacitet

Våra tjänster möjliggör elektrifiering, bidrar till energiomställningen, skapar energibesparingar och nya intäkter.

Vilka är vi?

Recap Power

Recap Power startade 2018 under namnet Tvinn, med en vision att skapa lösningar som bidrar till en mer hållbar framtid. För att klara våra miljömål är energifrågan den absolut viktigaste. Därför valde vi att använda vår tekniska expertis och långa erfarenhet till att ta fram en komponent som vi såg saknades för att hantera kapacitetsproblem i elnätet. 

Kapacitetsproblem hindrar elektrifiering, energiomställning, tillväxt och lokal, regional samt nationell utveckling. Problemet blev tydligt vid storskalig elektrifiering av kommersiella fordon, som måste garanteras laddning för att möjliggöra sina transportuppdrag. Smart styrning och optimering kan lösa vissa kapacitetsproblem, men vid andra tidpunkter behövs förstärkning i form av kapacitet från stationära batterier. Utmaningen vi såg var att  styra både laddning av fordon men också optimera nyttjandet av stationära batterier i kombination med lokal energiproduktion och dessutom stötta elnätet. Vi identifierade att en kritisk komponent saknades för att hantera denna svåra ekvation, och där föddes Nebula.

I samarbete med ledande lärosäten, framgångsrika internationella företag och innovativa start-up bolag jobbar vi inom internationella innovationsprojekt med smart laddning, Micro Grid och smarta batterisystem.

Vi har varit aktiva på flexmarknader och bidragit med flexibilitet och kapacitet till elnätet sedan 2021.

Recap Power

Mer om oss

Sedan juni 2022 ingår Tvinn i Recap Energy -koncernen.
Recap har ett 50-tal anställda och verksamhet i 6 länder. I och med sammanslagningen med Recap Energy bytte Tvinn namn till Recap Power.

Inom koncernen finns lång erfarenhet och gedigen kompetens gällande projektering och drift av solenergianläggningar och batterisystem (“BESS”). Recap koncernen erbjuder Flexibilitetstjänster, Energy As A Service och Battery As A Service till industrikunder och DSO:er.

Våra lösningar och tjänster ska stötta energiomställningen, elektrifiering och övergången till ett fossilfritt sammhälle.