Flexibilitetstjänster

Recap Power är flexibilitetsleverantör och aggregator som styr och optimerar användandet av flexibla energiresurser som sol, vind och vattenkraft, batterisystem, fordonsladdare, värmepumpar, kylanläggningar samt olika industriella maskiner och processer.

Genom smart styrning frigör vi kapacitet och skapar flexibilitet som skapar värden i form av energibesparingar, möjligheten att öka produktion, öka antalet elfordon samt intäkter från energimarknader för stödtjänster och flexibilitet.

Vi skapar möjligheter till nya intäkter

Genom att erbjuda kapacitet och flexibilitet till elnätet för att stötta både lokala elnät och balansera det nationella elnätet, via stödtjänster till Svenska Kraftnät, skapar vi nya intäktsströmmar som vi delar med våra kunder.

Det unika med vår lösning är att vi kan hantera både lokala tjänster som t.ex. spotprisoptimering och effekttoppskapning med stödtjänster och lokala flexibilitetsmarknader.

Bland våra kunder finns fastighetsägare, fordonsoperatörer, parkeringsoperatörer, elnätsbolag, kommuner och regioner.

 

Framtidens energisystem kräver flexibilitet och styrbar kapacitet från både producerande och konsumerande energiresurser.

Recap Power