Varför batterisystem?

Batterier - en viktig komponent i energisystemet

Kapacitetsbrist i elnätet begränsar elektrifiering, energiomställning, företags expansionsmöjligheter men även regional och nationell utveckling. Med hjälp av batterisystem kan vi lösa dessa problem och batterier och andra typer av energilager utgör en viktig pusselbit i framtidens fossilfria, förnyelsebara energisystem.

Batterier löser kapacitetsproblem och skapar nya intäkter. 

3,3 MW

Kapacitet som en tjänst

Battery As A Service

Genom vårt unika Battery As A Service  koncept erbjuder vi kapacitet från skräddarsydda batterilösningar per timme. Det innebär att våra kunder kan välja hur många, samt vilka timmar de önskar kapacitet utan att själv ta investeringen för batterisystemet.

Vi levererar Battery As A Service till elnätsbolag (DSO:er) för att stärka upp delar av lokala elnät och kapar dyra effekttoppar mot regionnät. Tjänsten bidrar till en fortsatt regional utveckling och även till att fler kan ansluta förnyelsebar energiproduktion.

Inom industri och transportsektorn bidrar våra batterier till att möjliggöra storskalig laddning av elfordon och möjliggör ökad produktion och tillväxt utan elnätförstärkningar.

 

"Våra kunder betalar bara för de timmar som de faktiskt behöver kapacitet från batterier. "

Recap Energy

Öka värdet på din fastighet

Markägare och fastighetsägare kan skapa nya intäktsströmmar och öka värdet på sina fastigheter och sin mark genom att upplåta mark till att anlägga batterisystem.
Batterisystem kan även bidra till bättre energiklassificering av fastigheter vilket möjliggör Gröna Bolån och ökar värdet på fastigheter.

Vi arrenderar mark och erbjuder ett långsiktigt och ekonomiskt fördelaktigt avtal.