Aggregator

I rollen som aggregator eller flexibilitetsleverantör tar vi ansvar för monitorering, styrning och optimering av våra kunders energiresurser. Genom att kombinera många mindre resurser bygger vi portföljer av kapacitet och flexiblitet som vi erbjuder till energimarknader och skapar intäker som vi delar med resursägarna. 

Syftet med vår tjänst är att maximera nyttan av våra kunders resurser och sänka energikostnader, frigöra kapacitet som kan användas till övrig verksamhet eller skapa nya intäktsströmmar från stödtjänster och flexibilitetsmarknader. 

Vårt smarta energistyrningssystem

Nebula

Vårt egenutvecklade smarta energistyrningssystem (EMS), Nebula, är marknadsledande när det kommer till så kallad service stacking och designat från grunden för att styra och optimera energiresurser för att möjliggöra leverans av många olika tjänster. 

Från ett batterisystem kan dessa tjänster inkludera spotprisoptimering, effekttoppskapning,  flexibilitetstjänster till lokala nätägare samt stödtjänster till Svenska Kraftnät. Samt kombinationer av dessa som maximerar nyttan och förtjänsten från en investering i batterisystem och andra styrbara energiresurser som fordonsladdare, värmepumpar och energiproduktion.

 

"Syftet är att maximera nyttan av våra kunders resurser genom att sänka energikostnader och skapa nya intäkter."

Jonas Thyni, VD Recap Power

Nebula - Kontrollrummet

Kunden kan via kontrollrummet övervaka sina anläggningar och sina energiresurser som aggregeras.

 

Urval av funktioner:
  • Överblick av status för anläggningar och energiresurser 
  • Kommande aktivering/deaktivering av resurser
  • Möjlighet att planera samt specificera när resurser är tillgängliga för att agera på flex och stödtjänst-marknader
  • Möjlighet att planera och specificera när resurser ska användas för peak shaving
  • Möjlighet att planera och specificera när resursen inte är tillgänglig (Manuell avstängning etc.) 
  • Möjlighet att se när resurserna är tillgängliga och om de avropas
  • Historik över hur och när resurserna avropas samt aktiverades
  • Historik över intjänade pengar per anläggning, resurs och totalt.