Smart styrning av batterier och andra energiresurser

Med vårt unika as a service erbjudande kan vi lösa kapacitetsproblem och skapa nya intäktsströmmar.
Vi tillhandahåller både programvara och batterier som en tjänst och löser kapacitetsproblem i fastigheter, för fordonsladdning men även hela elnät.

Vad gör vi?

Vi erbjuder aggregatortjänster, löser kapacitesproblem och erbjuder smart styrning av batterier, elfordonsladdare och lokal energiproduktion, as a service!

Vårt unika egenutvecklade energistyrningssystem kan optimera användandet av batterier för att stötta lokala kapacitetsbehov, hantera “peak-shaving”, erbjuda spotprisoptimering samt skapa intäkter från flexibilitets och stödtjänster som erbjuds till lokala energibolag (DSO:er) och Svenska Kraftnäts (SvK) stödtjänstmarknader .

 

“Vår vision är att våra lösningar och tjänster ska bidra till energiomställningen och möjliggöra framtidens smarta, fossilfria energisystem.”

Jonas Thyni, Managing Director Recap Power

Om oss

Vi är ett dynamiskt team med erfarenhet från ett stor antal branscher som valt att lägga all vår kraft och expertis på att skapa lösningar som kan bidra till en mer hållbar framtid.

Vi minskar kapacitetsbehov och möjliggöra energibesparingar genom att optimera uttag från elnätet och maximera nyttan av lokalt producerad energi i kombination med batterisystem. Vår plattform Nebula används för att  balansera, prioritera och schemalägga energiflöden och möjliggöra laddning av fordon, produktionsökning inom industri men också för att skapa nya intäkter från stödtjänster och flexibilitetsmarknader.

Systemet är designat från grunden för att möjliggöra en storskalig elektrifiering av kommersiella fordon, trots kapacitets begränsningar från elnätet. Vår kombination av Energy Management System med en Smart Charging-lösning som även kan bidra till att avlasta och balansera är en förutsättning för framtidens förnyelsebara energisystem och omställningen till elektiska fordon. Systemet är designat för att vara skalbart och enkelt att integrera med externa plattformar.